computerisation (Brit.)

computerisation (Brit.)
n. מחשוב, מעבר לעבודה ממוחשבת, העברת המידע לקובצי מחשב; שימוש במחשבים (גם computerization)

English-Hebrew dictionary. . 2013.

Look at other dictionaries:

  • computerisation — (Brit.) n. installation of computers, equipping with computers; use of computers (also computerization) …   English contemporary dictionary

  • computerisations — computerisation (Brit.) n. installation of computers, equipping with computers; use of computers (also computerization) …   English contemporary dictionary

Share the article and excerpts

Direct link
Do a right-click on the link above
and select “Copy Link”